Dobrze napisany życiorys zawodowy musi się rządzić pewnymi zasadami

Każda z osób, które są aktywne zawodowo, z pewnością chociaż raz w życiu musiała napisać curriculum vitae. Jest to bowiem zbiór najważniejszych informacji na nasz temat, który przedstawia się w procesie rekrutacyjnym. Jako że życiorys zawodowy jest ważnym narzędziem autoprezentacji, liczy się w nim nie tylko merytoryka, ale także i sposób przedstawiania danych. Pisanie CV okazuje się zatem nie lada sztuką. O jakich zasadach należy pamiętać?

Każdy kandydat na dane stanowisko musi pomyśleć o podzieleniu swojego życiorysu na sekcje. Dzięki temu aplikacja stanie się nie tylko przejrzysta, ale także i o wiele łatwiej będzie ją analizować. Pierwszym z punktów życiorysu zawodowego muszą być dane personalne. Wśród nich umieszcza się nie tylko imię i nazwisko, ale także adres, adres mailowy oraz numer telefonu. Zaraz za danymi osobowymi umieszcza się sekcję dotyczącą wykształcenia. W niej zaznacza się nie tylko lata nauki, ale także nazwę szkoły oraz informacje odnośnie uzyskanego wykształcenia. Jeżeli nie udało nam się jeszcze zakończyć edukacji, należy wyraźnie zaznaczyć ten fakt.

Gdy potencjalny pracodawca uzyska już informacje na temat personaliów kandydata oraz jego wykształcenia, przychodzi pora na dane dotyczące doświadczenia zawodowego. Tutaj miejsca pracy wpisuje się w kolejności chronologicznej, gdzie najbardziej aktualna firma znajduje się na samej górze. Oprócz nazwy przedsiębiorstwa i stanowiska, dodaje się również przedział czasowy zatrudnienia oraz informacje na temat pełnionych obowiązków. W ten sposób konkretyzujemy nasze umiejętności zawodowe. Sekcja zawierające doświadczenie w pracy jest niezwykle ważna, dlatego należy skupić się na niej ze podwójnie.

Kolejna sekcja życiorysu zawodowego dotyczy naszych umiejętności. Można tu wpisać m.in. prawo jazdy, znajomość obsługi komputera, czy chociażby modną umiejętność pracy pod presją czasu. Kolejnymi punktami są kursy, znajomość języków obcych oraz zainteresowania. W przypadku poprawnego CV nie można zapomnieć o klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych.