Category: Formalności


Długi

Rejestr dłużników

Dokonywanie wpisów do rejestru długów nie chroni całkowicie przed możliwością nadużyć oraz pomyłek. Nie ubezpiecza także przed możliwością pomyłkowego wpisania ludzi niewinnych na listę a tych przed chwilą wspomnianych usunięcie może stać się trudne. Wpis może figurować w rejestrze choćby trzy lata, tyle czasu wymaga wykreślenie informacji, które nie były aktualizowane.

Funkcjonujące biura faktów gospodarczej zgodnie z ustawą o udostępnianiu faktów gospodarczej mają możliwość projektowania rejestrów dłużników. Ochrona przed nieuczciwymi przedsiębiorcami, jaka przyświeca tego stylu instytucją zasługuje na poparcie a przy tym społeczne jaki oraz władz państwa. Nie może to jednakże przysłonić zagrożeń, jakie wypływają z tych wyżej wymienionych funkcjonowania. Każdorazowo istnieje możliwość omyłkowego wpisania na ewidencję dłużników, również system obrony przed wieloma wpadkami budzi wiele wątpliwości oraz wymaga poprawek.

Czarna lista

Na czarną listę posiadają szansę zostać wpisani bieznsemeni, co do których dopiero rozgrywa się postępowanie sądowe oraz tacy, którzy mają sposobność wręcz nie mieć świadomość o wpisaniu na listę zważywszy na okoliczność, że powiadomienie z biura nie jest przyjmowane za pokwitowaniem.

Usunięcie faktów następuje wówczas, kiedy biuro uzna, iż dostępne fakty nie uzasadniają istnienie następnych powinności, zatem zadłużenia. Tegoż wariantu problemy są wybitnie ciężkie uwzględniając fakt, iż procesy sądowe toczą się latami.

Pomimo sankcji prawnych oraz administracyjnych jakie mogłyby zostać nakładane za zamieszczanie nieprawdziwych faktów w rejestrze, wieloletnie reakcje przed sądem dochodzenia niewinności zniechęcają menedżerów oraz stawiają tych przed chwilą wspomnianych na pozie przegranej w starciu z przepisami. Ponadto utratę dobrego imienia firmy niełatwo odbudować.

Next page →