Kredyty z dopłatą

Kredyt z dopłatą - czyli program „Rodzina na swoim”

Program „Rodzina na swoim” funkcjonuje na podbudowie ustawy o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania i to właśnie jest celem programu. O preferencyjny kredyt mogą ubiegać się małżeństwa a także osoby samotnie wychowujące dzieci. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego rola polega na wypłacaniu ze środków budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Dopłaty mogą być przyznane na okres do 8 lat i stanowią równowartość 50% kwoty naliczonych odsetek. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu na maksymalnie pół roku, ale dotyczy to jedynie kapitału.

Nie ma żadnych ulg dla odsetek - należy regulować je systematycznie, inaczej dopłaty zostaną cofnięte. Dopuszczalna w ramach programu maksymalna powierzchnia mieszkania może wynosić 75 m kw., zaś domu - 140 m kw. Jednak - uwaga - dopłaty obejmują odpowiednio 50 i 70 m kw. powierzchni użytkowej. Będąc potencjalnym kredytobiorcą nie można także posiadać własnego domu lub mieszkania. Pomoc w spłacie części odsetek dotyczy kredytów złotówkowych udzielanych przez wybrane banki komercyjne (m.in. PKO BP, Pekao S.A., Bank Pocztowy S.A., Alior Bank) i spółdzielcze (zgrupowane m.in. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. czy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A.).

Początek 2009 r. (2 stycznia) przyniósł nowelizację wymienionej wcześniej ustawy, która spowodowała większą dostępność programu „Rodzina na swoim”. Wprowadzono dwie zmiany: możliwość przystąpienia do umowy preferencyjnego kredytu osób z najbliższej rodziny, co wydatnie i korzystnie wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej osób wnioskujących o dopłaty; zwiększono też wskaźnik (z 1,3 do 1,4) stosowany do ustalenia limitu kosztu 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania/domu, co rozszerza ofertę nieruchomości dostępnych w programie. Okolicznością sprzyjającą tej drugiej zmianie oraz ogólnie znacznie zwiększonemu zainteresowaniu kredytami z dopłatą jest niewątpliwie spadek cen nieruchomości, obserwowany od kilku miesięcy.