Category: Ulgi podatkowe


Warunki przyznania ulgi

Ulga przysługuje na każde dziecko, spełniające następujące wymagania:

jest małoletnie (poniżej 18 roku życia) lub jest w wieku do 25 lat - jeżeli uczy się bądź studiuje;

bez względu na wiek, jeżeli ma ustalone prawo do zasiłku pielęgnacyjnego;

dziecko/dzieci nie uzyskały dochodów skutkujących obowiązkiem podatkowym - z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego (w 2008 r. była to kwota do 3.088,86 zł) i renty rodzinnej.

Next page →