Category: Inne świadczenia rodzinne


Świadczenia rodzinne

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje weryfikację kwot, kryteriów przyznawania oraz wysokości świadczeń rodzinnych co 3 lata. Pierwsza taka weryfikacja miała miejsce w 2006 r. (wszystkie podane kwoty świadczeń obowiązują od 1.09.2006 r.). Najbliższa aktualizacja przypada na dzień 1.11.2009 r. Świadczenia rodzinne - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych - są od tego podatku wolne.

Świadczeniami rodzinnymi są:

zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego;

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe);

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Next page →