Category: Ulgi podatkowe


Ulga podatkowa na dziecko

Ulga ta została wprowadzona w znowelizowanej ustawie (wrzesień 2007 r.) o podatku dochodowym od osób fizycznych W związku z tym możliwe odliczenie podatkowe za 2008 r. na każde dziecko wyniosło 1.173,70 zł. Ubiegając się o zwrot podatku z tytułu wymienionej ulgi, wypełniamy standardowo formularz PIT-37 oraz dodatkowo załącznik PIT-O.

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, ewentualnie opiekunowie prawni wychowujący dzieci i rozliczający się na ogólnych zasadach podatkowych, czyli wypełniając formularz PIT-37 za ubiegły rok podatkowy. Warto wiedzieć, że jeśli rodzice są w separacji albo po orzeczonym rozwodzie, ulgę na dziecko może odliczyć ten rodzic u którego dziecko rzeczywiście mieszka. W sytuacji, gdy dziecko mieszka przez część roku podatkowego u jednego z rodziców, zaś później u drugiego - wtedy każdy z rodziców może odliczyć 1/12 część ulgi za każdy miesiąc w którym dziecko mieszkało u niego.

← Previous page