Category: Inne świadczenia rodzinne


Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny (w wys. 153 zł miesięcznie) - przyznawany jest w celu dofinansowania wydatków ponoszonych w związku z zapewnieniem opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej. Świadczenie to przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat - z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeżeli inwalidztwo powstało przed ukończeniem 21 roku życia.; osobie posiadającej ukończone 75 lat. Warto wiedzieć, że zasiłku nie otrzyma osoba przebywająca w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, jeżeli pobyt i udzielane tam świadczenia finansuje budżet państwa lub NFZ.

Next page →
← Previous page