Category: Pomoc społeczna


Pomoc rodzinie

Odpowiednio zaprojektowana i wdrażana polityka społeczna - której jednym z filarów jest pomoc rodzinie - stanowi inwestycję, która procentuje dla całego społeczeństwa. Działania dążące do integracji społecznej powodują zwiększenie potencjału rozwojowego; sprzyjają także zwiększaniu aktywności społecznej, również w obszarze rynku pracy. Zintegrowany system polityki społecznej państwa powinien zmierzać (o ile dobrze funkcjonuje) do ułatwiania obywatelom dostępu do uprawnień społecznych, polepszania warunków funkcjonowania i powstawania rodzin oraz wspierania grup, społeczności, osób, które mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym.

Next page →
← Previous page